img
1544163731 เข้าชม : 75 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายงานการจัดกิจกรรม 
วันที่ 2 ธ.ค.2561 กศน.อำเภอกุมภวาปี  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน งานเทศกาลหนังสือแห่งชาติครั้งที่ 5 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชั้น 4 อุดรธานีฮอลล์ มีกิจกรรมดังนี้ 1.กล่องคำศัพท์น่า 2.บิงโกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3.นิทานป๊อปอัฟ 4.หนูน้อยศิลปะ 5.กิจกรรมการอ่านออกเสียง 6.กิจกรรมอ่านหาคำตอบ 7.กิจกรรมอ่านน่ารู้ 8.สื่อสำคัญนำท่องเที่ยว

เด็กฝึกทำกล่องสามมิติคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

อ่านออกเสียงตอบปัญหากับวงล้อมหัศจรรย์