img
1544164854 เข้าชม : 16 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่  ๑๖  กรกฎาคม   ๒๕๖๑     ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุมภวาปี   ได้แจกบันทึกการอ่านแม่ลูกผูกพันอ่านทุกวันบันทึกทุกคืนและกระเป๋าดอกไม้บานทั่วถิ่นให้กับครู  กศน. ตำบลและครู  ศรช.  เพื่อนำไปให้แม่ลูกได้บันทึกการอ่านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการอ่านเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับลูก   ร่วมทั้งนี้บรรณารักษ์อัตราจ้าง  ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุมภวาปีได้แจกบันทึกการอ่านให้กับคู่แม่ลูกในชุมชนบ้านเหล่าหมากบ้า  ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุมภวาปีและบ้านเหล่าหมากบ้าyesyes