img
1544690810 เข้าชม : 55 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 6 - 8 ธ.ค.2561 น.ส.อุบล ไชยเมือง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นางอัมรา บุญแนะ ครู กศน.ตำบล และ น.ส.นุชนาฎ วงษา บรรณารักษ์จ้างเหมา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนด้านการใช้ระบบอ่านหนังสือออนไลน์ (Book online) ณ ห้องประชุมบ้านเชียงชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 6-8  ธ.ค. 2561