img


บ้านรักการอ่าน
ชื่อผู้แต่ง : กศน.อำเภอกุมภวาปี
จำนวนหน้า : ุ6 หน้า
เข้าอ่าน : 47 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-12-06 15:27:16 เข้าชม : 47 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
บ้านหนังสือชุมชนดีเด่น กศน.อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ที่ได้รับการคัดเลือกมีทั้งหมด ๔ แห่งประกอบด้วย ๑. ตำบลแชแล บ้านเหล่าเชียงสม ๒. ตำบลแชแล เหล่าหมากบ้า ๓. ตำบลตูมใต้ บ้านดอนสวรรค์ ๔. ตำบลกุมภวาปี บ้านดงเมือง
หนังสือแนะนำ